mieke delvaeye, keramiek

De vazen en sculpturen van Mieke Delvaeye weerspiegelen een reis vol expressie. De vaas verliest zijn functie en wordt een gespreksobject dat abstracties van gevoelens en percepties overbrengt. Om haar werk te creëren gebruikt ze verschillende inspiratiebronnen, zoals gevoelens, (jeugd)herinneringen, de natuur, … De verschillende inspiratiebronnen kunnen gecombineerd worden in één werk.

Mieke Delvaeye maakt haar werken met een minimum aan gereedschap. De vrijheid van expressie is een belangrijk onderdeel van haar werk. De imperfecties en asymmetrieën die ontstaan tijdens het maken worden omarmd en maken deel uit van haar stijl. De vingerafdrukken die op de vaas of sculptuur zijn achtergelaten, zijn als de stille getuigen van de emoties die ons tijdens ons leven vormen. Ze zijn achtergelaten zodat de kijker ze kan zien en geven het werk een zekere kwetsbaarheid.

Tijdens het glazuurproces experimenteert Mieke Delvaeye graag met soorten glazuren, die op verschillende manieren op het werk kunnen worden aangebracht, zoals borstelen, gieten, opbrengen met spuiten, …. De verschillende lagen reageren met elkaar.

Een uitgebreide selectie kan u vinden in onze showroom.