Inge Cornil

Earth Works

Met EARTH WORKS brengt Inge Cornil een ode aan de generositeit van de natuur. Doorheen het artistiek onderzoek legt de kunstenaar de relatie tussen de dominantie van de menselijke groei en zijn natuurlijke omgeving. Cornil bezocht plaatsen waar de aarde in een proces van verandering is. In dit onderzoek richtte ze zich op Ecuador, Colombia, Indonesia en Maleisisch Borneo. Azië en Zuid-America zijn de snelst groeiende plaatsen op aarde waar de transformatie in een hartslag plaatsvindt.

Cornil ging op zoek naar datgene wat doorgaans verborgen blijft. Op desolate plaatsen, waar de natuur onderhevig is geweest aan menselijke integratie (overbevolking, opwarming van de aarde, pollutie...), registreert ze haar perceptie ter plekke, in combinatie met fotografisch onderzoek en notities. De regeneratie van ‘Moeder aarde’, domineert haar artistieke gedachten. Beelden van moedeloosheid en wanhoop, zetten zich om naar gedachten van vernieuwing en revitalisering.
Zichten van vergankelijkheid transformeren naar wedergeboorte en nieuw begin, duisternis en kilheid naar kleur en licht.

Het artistiek werk komt tot stand door de verbinding van een reeks ideeën en ingrediënten in het landschap; de kleur en damp van het wateroppervlak, de inval en intensiteit van licht en schaduw, de samenstelling van de bodem of ondergrond, het atmosferisch perspectief, de temperatuur, het moment van de dag, de geuren, de glooiing en hoogteverschillen, ...
Het beeld wordt gevormd door de samensmelting van kleurlagen, in een dynamisch fysiek proces van pigmenten met water en gesso op canvas. De verschillende lagen interacteren met elkaar tot een organisch magma, dat een nieuw landschap schept. Een natuur waar de mens deel van uitmaakt (zonder deze in beeld te brengen), die onderhevig is geweest aan vergankelijkheidsprocessen. Earth Works is een eerbetoon aan de generositeit van de hoofdrolspeler, de kracht van de natuur die in elk stadium, van absorbatie, versmelting en afstoting zichzelf weet te hernieuwen en een actieve rol speelt in het tot stand houden van zijn eigen rol. Earth Works toont letterlijk het ademen van de natuur en de kleuren die hiermee gepaard gaan, de schilderijen vertonen een dynamisch spel tussen het veranderlijk omgevingslicht en het tropsich licht dat verwerkt is door de verschillende verflagen heen.

Het werk van Inge Cornil is te ontdekken in onze showroom.